Over Mediaprofiel

Mediaprofiel is een meet- en ontwikkelinstrument. Met een slimme vragenlijst wordt in een oogopslag zichtbaar waar een leerling of docent staat in zijn mediaontwikkeling. Deze nulmeting prikkelt tot ontwikkeling. In welk profiel wil jij je ontwikkelen?

Mediaontwikkeling is iets organisch, het laat zich niet leiden door een strak, rigide plan. Mediaprofiel geeft richting met behulp van een vijftal ontwikkellijnen, deze zijn verwant met de vijf profielen. We beschrijven vijf profielen namelijk: consument, verzamelaar, netwerker, strateeg en producent.

Na een periode van leren heeft deze tool de mogelijkheid om de ontwikkeling zichtbaar te maken door meetmomenten in te plannen.

Samen met het Veluws college zijn we gestart met het ontwikkelen van Mediaprofiel-J (13-17jaar). De profielen worden gebruikt om leerlingen te stimuleren en bewust te maken hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Hoe word je van consument ...producent? Na een bepaalde periode kunnen de docenten zien hoe de mediavaardigheden groeien van individuele leerlingen en van de klas.

Meten, weten en delen!