LEREN IN NETWERKEN

Project onderwijs: school-, nationale en internationale projecten

School projecten

  • Leerlingen door samenwerken een productie te maken voor de school (vb. promo film).

Nationale projecten

  • Leerlingen van de verschillende COscholen werken aan dezelfde opdracht en dus moeten gaan samenwerken met leerlingen van andere COscholen. Ze leren hierdoor ook hoe het is om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Internationale projecten

  • Leerlingen van de verschillende COscholen werken aan een Europese opdracht.
  • Kerndoel 45: Europese samenwerking: De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.

Voorbeeldproject