Zoekresultaten

Competentie Model (Mediawijzer)

Mediawijsheid: definitie in 10 competenties Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze beschrijving wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor sta...

21st century skills: communiceren (SLO)

Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Meer specifiek gaat het om het:doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;kunnen ...

21e eeuwse vaardigheden (SLO/Kennisnet)

SLO en Kennisnet ontwikkelden een nieuw model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke model is dat het onderwerp 'digitale geletterdheid' niet meer zelfstandig voorkomt. Het is uitgesplitst in de vier zelfstandige vaardigheden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote hoe...

Podcast: Onderwijsinnovatie en onlinegeletterdheid

Jeroen Clemens leraar Nederlands aan het Helen Parkhurst College in Almere, is nu vijf jaar bezig met onderzoek naar onlinegeletterdheid. @jeroenclemens is te gast in de podcast Don Zuiderman. Samen praten ze onder andere over hoe het vak Nederlands zich zou moeten ontwikkelen om recht te doen aan het soort teksten waarmee jongeren tegenwoordig te maken krijgen. Luister naar het gesprek via Soundcloud.com . Don Zuiderman is onderwijskundige en werkzaam als docent ICT & Onderwijs voor de Pab...

Onderwijsconcept

Onderwijsconcept