Wat is COschool?

CO-school is een onderwijsconcept dat door een netwerk van VO-scholen wordt vormgegeven en uitgebouwd.

De expertise uit de mediawereld en het onderwijs werkt in de context van CO-scholen aan de ontwikkeling van een herkenbare didactische aanpak (LOOOP; Leren, Ontdekken, Organiseren, Ontwerpen en Produceren).

Wij willen ervoor zorgen dat leren en ontwikkeling op natuurlijke wijze verbonden zijn met communicatie en media, een stevige verankering hiervan in het curriculum zorgt er voor dat de leerling van nu actief kan participeren en acteren in de mediarijke samenleving van nu; zowel als burger als professional. Maak kennis met een vernieuwend concept in het VO!

KENMERKEN COschool

 • Netwerk principe: werkend vanuit toegang tot mediapartners
 • Activerende didactiek: de COschool docent heeft een coachende rol, krijgt scholing en wordt bijgestaan door een multi-media expert
 • Project onderwijs: school-, nationale en internationale projecten
 • Samenwerking met media: organisaties, bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen en leerlingen andere COscholen
 • Gezamenlijke producties: focus ligt op het samen maken van media zoals websites, video, radio, tv en print
 • LOOOP: de lessen worden op cyclische wijze vormgegeven: Leren, Ontdekken, Organiseren, Ontwerpen, Produceren
 • VAK: iedere leerling bouwt Vaardigheden, Attitude en Kennis op waardoor de eigen LOOOPbaan vanaf het begin af aan groeit
 • Ontwikkeling: aan de hand van kerndoelen Kunst en Cultuur, Natuur en leven, Samenleving / Burgerschap, Mens en Merk, Techniek.
 • 21st century skills: we maken gebruik van reeds aanwezige vaardigheden bij leerlingen
 • COlab°: elke COschool beschikt over een eigen werkplaats

LEREN in NETWERKEN

Online kennisdeling is een belangrijk element in het COschool concept. We zien COschool leerlingen,docenten en partners als één groot netwerk. We stimuleren online kennisdeling en samenwerking tussen docenten en leerlingen van de verschillende COscholen.

Het COschool online platform moet leiden tot:

 • het verbinden van mensen en deskundigheid
 • het delen van best practices
 • bemoedigende nieuwe partnerschappen
 • het organiseren van (offline) activiteiten
 • het verstrekken van een podium voor nieuwe talenten van de COscholen.

De online COmmunity is een belangrijk instrument voor de communicatie rondom de COscholen. De online COmmunity is de one-stop-shop voor alle COschool leerlingen en docenten.