Zoekresultaten

Doel van COschool community

Aanleiding en missie Online kennisdeling is een belangrijk element in het COschool concept. We zien leerlingen, docenten en partners als één groot netwerk. We stimuleren online kennisdeling en samenwerking tussen docenten en leerlingen van de verschillende COscholen. Het COschool online platform moet leiden tot: het verbinden van mensen en deskundigheid het delen van best practices bemoedigende nieuwe partnerschappen het organiseren van (offline) activiteiten het verstrekken van een p...

Opzegging

Opzeggen is mogelijk tot 1 maand voorafgaande aan de einddatum. Deelnemerschap eindigt tevens door natuurlijke dan wel wettelijke condities zoals overlijden, faillissement of wanbetaling. Daarnaast kan het deelnemerschap ook eindigen in het uitzonderlijke geval dat het bestuur vaststelt dat gedragingen van het lid tegen de missie van de vereniging in gaan. Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coschool.nl

​Contributie

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 100,- inclusief BTW per 12 maanden. Dit wordt automatisch verlengd na verloop van de (dynamische) termijn van 12 maanden. Lidmaatschap is persoonlijk maar kan mogelijk betaald worden uit het scholingsbudget van een onderwijsinstelling waar de deelnemer werkzaam is. Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coschool.nl

​De Klachtenregeling

De klachtenregeling die wij binnen onze organisatie hebben ingericht is professioneel en voldoet aan de wettelijke eisen. Deelnemers in de Community mogen zonder meerkosten deelnemen. Wij verstrekken een bewijs van deelname in de klachtenregeling, uiterlijk 14 dagen na aanmelding en de ontvangst van je betaling van het lidmaatschap. Deze is geldig tot de einddatum van je lidmaatschap en wordt bij verlenging opnieuw bevestigd. Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan w...

​Lidmaatschap docenten

Elke docent, ongeacht aard en niveau van zijn/haar expertise kan deelnemen in de COschool-Community. Er zijn geen kwaliteitscriteria. Zolang onze doelstelling wordt ondersteund en hieraan een actieve bijdrage wordt geleverd kan ieder zich aanmelden. Het werven van collega’s wordt gestimuleerd om de gewenste massa te bereiken, waardoor de community een kennisnetwerk wordt van docenten uit het voortgezet onderwijs en communicatie en media professionals. Deelnemen in de COschool-Community geeft ...

​Lidmaatschap partners/vrienden van COschool

COschool betekent ook co-creatie door actieve samenwerking met professionals, vakidioten, onderzoekers, Youtubers, organisaties, bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen (vb. CMD, COM opleidingen…). We bouwen een netwerk van onderwijsmensen en vakspecialisten werkzaam in communicatie en media. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Marcel Kesselring. tel: 06 30 29 17 31 (Marcel) of mail: info@COschool.nl lijst van vrienden van COschool Contact Vragen over dit reglement ...

​Lidmaatschap scholen

CO-school is een onderwijsconcept dat door een netwerk van VO-scholen wordt vormgegeven en uitgebouwd. Wij willen ervoor zorgen dat leren en ontwikkeling op natuurlijke wijze verbonden zijn met communicatie en media, een stevige verankering hiervan in het curriculum zorgt er voor dat de leerling van nu actief kan participeren en acteren in de mediarijke samenleving van nu; zowel als burger als professional. COscholen ontwerpen samen school-, nationale en internationale projecten die ze per sc...

​Scholieren op COschool?

Leerlingen van COscholen kunnen ook toegang krijgen tot de community. Is jouw school nog geen COschool en wil je ook met leerlingen werken binnen de community? Vraag naar de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Kesselring. tel: 06 30 29 17 31 (Marcel) of mail: info@COschool.nl Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coschool.nl

​Verwachtingen en content

De organisatie en community manager van de community zal zich inspannen zo maximaal mogelijk informatiestromen op gang te brengen en te houden. Ook adviezen, tips, voordelen en dergelijke kunnen daarin worden meegenomen. Tevens worden regionaal frequent bijeenkomsten gehouden die in de agenda worden opgenomen. Het lid wordt gevraagd actief deel te nemen in de community door feed-back te geven, bijeenkomsten bij te wonen en waar mogelijk eigen expertise in te brengen. Contact Vragen over d...

Organisatie

Organisatie