Onderwijsconcept
  • 933
  • 0
  • 0
  • 0

Betrokken

Community Support

Competentie Model (Mediawijzer)

Mediawijsheid: definitie in 10 competenties

Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze beschrijving wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor staat, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal voor ontwikkelen, laat staan het meten? Om deze vragen te beantwoorden heeft Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld op basis van 10 competenties.

Het model bestaat uit 4 hoofdgroepen waarbinnen in totaal 10 competenties worden beschreven. Van elke competenties is een verdeling in 5 niveaus gemaakt.

Mediawijsheid: actief en bewust deelnemen aan de mediasamenleving
In het model is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: ‘Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’ Het model is ontwikkeld op basis van de inzichten en ervaringen van een aantal experts die midden in de mediawijsheidpraktijk staan. Het model is bedoeld als handvat bij:

  • de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten
  • het inzichtelijk maken van het aanbod
  • de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten

Competentiemodel downloaden
Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

BRON: Mediawijzer.net

1149 1484909297
1 document

Reacties

Plaats als eerste een reactie

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan