Organisatie
  • 608
  • 0
  • 0
  • 0

Betrokken

Community Support

​Verwachtingen en content

De organisatie en community manager van de community zal zich inspannen zo maximaal mogelijk informatiestromen op gang te brengen en te houden. Ook adviezen, tips, voordelen en dergelijke kunnen daarin worden meegenomen. Tevens worden regionaal frequent bijeenkomsten gehouden die in de agenda worden opgenomen.


Het lid wordt gevraagd actief deel te nemen in de community door feed-back te geven, bijeenkomsten bij te wonen en waar mogelijk eigen expertise in te brengen.


Contact

Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coschool.nl

Reacties

Plaats als eerste een reactie

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden