Academie
  • 1471
  • 0
  • 0
  • 0

Betrokken

Marcel Kesselring

Docent als didactische coach - Evaluatiewijzer didactische coachen in de lesgebonden situatie

Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling 2020, Leerlab Docent als didactische coach.

Misschien goed om deze evaluatie te testen in je eigen praktijk! Benieuwd naar de ervaringen! Deel ze door te reageren op deze bijdrage!

Naast deze evaluatiewijzer is een procesbeschrijving ontwikkeld waarin een procesmodel is opgenomen van de wijze waarop deze evaluatiewijzer in de school ingezet en geïmplementeerd kan worden.De evaluatiewijzer beschrijft het gewenste gedrag van de coach. De streefdoelen zijn uitgeschreven (op niveau). Bij vaardigheden die boven of onder niveau worden gewaardeerd moet de argumentatie daarvan worden beschreven. Als een indicator onderniveau wordt gescoord ligt de regie op dat punt te veel bij de docent. Er is sprake van een score boven niveau wanneer de leerling de regie over het eigen leerproces op doeltreffende wijze in eigen handen neemt.


Indeling van de indicatoren

Bij het kiezen voor een indeling van de indicatoren in de evaluatiewijzer is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Ten eerste moethet gebruiksvriendelijk zijn. Het is dan logisch dat het instrument zo veel mogelijk de opbouw van het coachingsgesprek volgt.Daarnaast zijn inzichten over effectieve feedback en formatieve evaluatie toegepast voor de indeling in indicatoren.

Zo ontstaat deindeling in de hoofditems:

1. Feed up

2. Feedback

3. Feed forward

Feed up omvat het stellen van leerdoelen met de leerling in relatie tot de leerhouding van de leerling. Bij feedback wordt objectief naar de resultaten gekeken en vindt reflectie plaats op de toegepaste strategieën. Bij feed forward wordt gekeken wat nog gedaan moet worden om de leerdoelen te bereiken en welke strategieën de leerling daarbij het beste kan gebruiken. Daar hoort ook een goede tijdsplanning bij.

Door het gehele gesprek spelen ook de sociale en affectieve vaardigheden van de coach een grote rol. Die worden in beeldgebracht in de het deelgebied:


4. Contact en contract

De indicatoren zijn tot dusver opgesteld om het didactisch coachen in de lesgebonden situatie te evalueren. De betekent dat voorde term ‘coach’ ook ‘vakdocent’ kan worden gelezen. In de lessituatie vindt coachen vaker informeel plaats. In de indicatoren wordt gesproken over de leerling. In de praktijk kan dit ook een (kleine) groep leerlingen zijn. In het geval er behoefte en gelegenheid is om een individueel coachingsgesprek te voeren omvat item 5 (Individueel gesprek) de specifieke indicatoren voor de evaluatie van een individueel gesprek. Tenslotte biedt een individueelgesprek de coach de gelegenheid om de specifieke persoonlijke kwaliteiten van die leerling te bespreken. Voor het individuele coachingsgesprek zijn twee deelgebieden met indicatoren benoemd:


5. Individueel gesprek

6. Persoonlijke kwaliteitenBRON: project Leerling 2020, Leerlab Docent als didactische coach.

1233 1484909344
1 document

Reacties

Plaats als eerste een reactie

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan