Blader door bijdragen

Eerder

​De Klachtenregeling

De klachtenregeling die wij binnen onze organisatie hebben ingericht is professioneel en voldoet aan de wettelijke eisen. Deelnemers in de Community mogen zonder meerkosten deelnemen. Wij verstrekken een bewijs van deelname in de klachtenregeling, uiterlijk 14 dagen na aanmelding en de ontvangst van je betaling van het lidmaatschap. Deze is geldig tot de einddatum van je lidmaatschap en wordt bij verlenging opnieuw bevestigd. Contact Vragen o...

​Verwachtingen en content

De organisatie en community manager van de community zal zich inspannen zo maximaal mogelijk informatiestromen op gang te brengen en te houden. Ook adviezen, tips, voordelen en dergelijke kunnen daarin worden meegenomen. Tevens worden regionaal frequent bijeenkomsten gehouden die in de agenda worden opgenomen. Het lid wordt gevraagd actief deel te nemen in de community door feed-back te geven, bijeenkomsten bij te wonen en waar mogelijk ei...

​Contributie

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 100,- inclusief BTW per 12 maanden. Dit wordt automatisch verlengd na verloop van de (dynamische) termijn van 12 maanden. Lidmaatschap is persoonlijk maar kan mogelijk betaald worden uit het scholingsbudget van een onderwijsinstelling waar de deelnemer werkzaam is. Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coscho...

​Aanmelding

Lid worden kan alleen via de korte registratie via de website. Daarmee wordt ook direct de toegang ontsloten tot de gehele community. Alleen leden kunnen content toevoegen aan de community.

​Scholieren op COschool?

Leerlingen van COscholen kunnen ook toegang krijgen tot de community. Is jouw school nog geen COschool en wil je ook met leerlingen werken binnen de community? Vraag naar de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Kesselring. tel: 06 30 29 17 31 (Marcel) of mail: info@COschool.nl Contact Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@coschool.nl

​Lidmaatschap partners/vrienden van COschool

COschool betekent ook co-creatie door actieve samenwerking met professionals, vakidioten, onderzoekers, Youtubers, organisaties, bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen (vb. CMD, COM opleidingen…). We bouwen een netwerk van onderwijsmensen en vakspecialisten werkzaam in communicatie en media. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Marcel Kesselring. tel: 06 30 29 17 31 (Marcel) of mail: info@COschool.nl lijst van vrienden...

​Lidmaatschap scholen

CO-school is een onderwijsconcept dat door een netwerk van VO-scholen wordt vormgegeven en uitgebouwd. Wij willen ervoor zorgen dat leren en ontwikkeling op natuurlijke wijze verbonden zijn met communicatie en media, een stevige verankering hiervan in het curriculum zorgt er voor dat de leerling van nu actief kan participeren en acteren in de mediarijke samenleving van nu; zowel als burger als professional. COscholen ontwerpen samen school-, n...

​Lidmaatschap docenten

Elke docent, ongeacht aard en niveau van zijn/haar expertise kan deelnemen in de COschool-Community. Er zijn geen kwaliteitscriteria. Zolang onze doelstelling wordt ondersteund en hieraan een actieve bijdrage wordt geleverd kan ieder zich aanmelden. Het werven van collega’s wordt gestimuleerd om de gewenste massa te bereiken, waardoor de community een kennisnetwerk wordt van docenten uit het voortgezet onderwijs en communicatie en media profes...

Doel van COschool community

Aanleiding en missie Online kennisdeling is een belangrijk element in het COschool concept. We zien leerlingen, docenten en partners als één groot netwerk. We stimuleren online kennisdeling en samenwerking tussen docenten en leerlingen van de verschillende COscholen. Het COschool online platform moet leiden tot: het verbinden van mensen en deskundigheid het delen van best practices bemoedigende nieuwe partnerschappen het organiseren van...

6 handige Chrome DevTools-functies

Ben je bezig met opzetten van een website? Denk dan ook aan het toevoegen van een afbeelding in het juiste formaat of aanpassingen maken in html. De Developer Tool in Google Chrome is onmisbaar. Klinkt ingewikkeld? Welnee, sommige functies zijn heel eenvoudig. Ook als je niet hoeft te coderen, kan een aantal functies goed van pas komen. Natuurlijk kun je ook in webbrowsers als Chrome en Firefox veel handige plug-ins installeren om je werk als ...

10 lessen om Snapchat te snappen als Justin Bieber

Hoe werkt dat Snapchat nou precies? Wat levert het op? Is het alleen voor tieners? Maak een gebruiker uit de doelgroep de Snapchat-koning(in) van het bedrijf en kom in het hart van de doelgroep. Laat influencers je helpen bij de adoptie van nieuwe kanalen. Zorg voor een script met veel ruimte en probeer dus niet te veel te regisseren. Voorkom dat de content te branded en dus ongeloofwaardig wordt. Een influencer op Snapchat ben je momente...

OPROEP: doe mee aan de les "Eduard zijn diploma!"

Eduard Kechyan (17) is afgelopen week uitgezet naar Armenië. Donderdag was de uitslag van het examen maar hij was niet aanwezig bij dat feest. Met 40.000 ondertekeningen moet de politiek in actie komen! En daar kun jij helpen! De school van Eduard heeft een lesbrief gemaakt voor docenten die mee willen doen aan deze actie. Vanuit COschool vinden wij dit een goed voorbeeld van een COschool project omdat je media inzet om aandacht te vragen voo...

Digitale taxonomy bloom (Model)

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom publiceerde in 1956 een systeem voor de classificatie van (cognitieve) leerdoelstellingen ten behoeve van het geschiedenisonderwijs. Het resultaat werd bekend onder de naam ‘de taxonomie van Bloom’. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt en is een handzaam middel voor studenten en docenten om leerdoelstellingen en -activiteiten te ordenen en te benoemen. Bloom en de zijnen hebben de vaardighed...

Remixing the Art Curriculum (Model)

Emiel Heijnen ontwikkelde het model door leer- en werkprocessen van hedendaagse beeldmakers en professionele kunstenaars te bestuderen. Het didactische model dat hieruit ontstond werd in de praktijk getoetst. Een groep docenten ontwikkelde vervolgens vernieuwende lessenseries gebaseerd op het ontwerpmodel. Die lessen werden uitgevoerd en geëvalueerd op 15 verschillende scholen, van vmbo tot hbo. Dit model is ook goed toepasbaar voor het ontwe...

Mediaprofiel (Model)

Mediaprofiel is een meet- en ontwikkelinstrument. Met een slimme vragenlijst wordt in een oogopslag zichtbaar waar een leerling of docent staat in zijn mediaontwikkeling. Deze nulmeting prikkelt tot ontwikkeling. In welk profiel wil jij je ontwikkelen? Mediaontwikkeling is iets organisch, het laat zich niet leiden door een strak, rigide plan. Mediaprofiel geeft richting met behulp van een vijftal ontwikkellijnen, deze zijn verwant met de vijf ...

Competentie Model (Mediawijzer)

Mediawijsheid: definitie in 10 competenties Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze beschrijving wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je ...

21st century skills: communiceren (SLO)

Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Meer specifiek gaat het om het:doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -rege...

21e eeuwse vaardigheden (SLO/Kennisnet)

SLO en Kennisnet ontwikkelden een nieuw model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke model is dat het onderwerp 'digitale geletterdheid' niet meer zelfstandig voorkomt. Het is uitgesplitst in de vier zelfstandige vaardigheden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid...